Top projekty

Nechajte sa inšpirovať najlepšími projektami

Storočný ovocný sad ožil

O projekte:

O podporu z grantového programu Zelené oázy požiadalo v uplynulom ročníku 189 žiadateľov, z nich 107 postúpilo do druhého kola.  Z týchto projektov poradný výbor vybral a odporučil spolufinancovať 31 najlepších v celkovej sume 69 600 eur. „Nebolo jednoduché vybrať víťaza aktuálneho ročníka, ale nakoniec sme sa rozhodli oceniť projekt, o ktorom predpokladáme, že svojim prepojením ovocinárskej tradície a moderného životného štýlu a spoluprácou samosprávy a občanov bude trvalo udržateľným atraktívnym miestom pre aktívny oddych občanov Brezna a že bude inšpirovať aj iných.“, hovorí Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. Aktivisti zároveň získali finančnú odmenu v hodnote 1000 eur a tieto prostriedky použijú na ďalší rozvoj sadu Banisko v Brezne.

 

V sade, ktorý je  obľúbeným miestom na oddych pre rodiny s deťmi, dôchodcov či pacientov neďalekej nemocnice, rastú historické druhy jabloní, hrušiek a sliviek. Niektoré majú aj viac ako sto rokov. Stromy však už potrebovali odbornú údržbu a okolie bolo treba upraviť. Grant umožnil začať s prácami, do ktorých sa okrem odborníkov na orez historických drevín zapojili aj ľudia z okolia.

 

Viac informácií: https://www.brezno.sk/brezno-pre-obcanov-n.o./

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.