Top projekty

Nechajte sa inšpirovať najlepšími projektami

Komunitná záhradka

Komunitná záhradka pred
Komunitná záhradka po
 
Komunitná záhradka

O projekte:

Projekt komunitnej záhradky na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici je príkladom toho, aké pozitívne zmeny môžu nastať vo verejnom priestore, keď sa miestni obyvatelia spoja pre dobrú vec. Nadšení dobrovoľníci z Občianskeho združenia Po schodoch sa spolu s ďalšími partnermi – Nadáciou Ekopolis a spoločnosťou Slovnaft rozhodli premeniť polhektárový nevyužitý priestor bývalej základnej školy na zeleninové a ovocné záhony. V rámci projektu Zelené oázy svojpomocne vytvorili záhradu, ktorá je zavlažovaná dažďovou vodou z odvodňovacieho jarku, postavili visuté záhony jahôd a vysadili ovocné stromy a kríky, aby záhrada plodila počas celej sezóny. Tým, že sa miestna komunita o záhradu osobne stará, ľudia si k nej vytvorili osobný vzťah. Do budúcna plánujú v záhrade zaviesť aj umelecké či relaxačné aktivity.

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.