História

Sad Lúčky

Charakteristika projektu:

Sad Lúčky na turistickom chodníku okolo obce Haluzice, ktorý bol desaťročia zabudnutý dostal druhú šancu. Miestni nadšenci omladili jeden zo starý ovocný sadov dlhovekými ovocnými stromami pôvodnými odrodami jabloní ako jadernička-moravská, kalvin červený, jesenný, kardinál pásikavý, krasokvet žltý, priesvitné letné, smiřické vzácne, sudetská reneta, riznerovo skoré, parména zlatá zimná.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Sej Jes, občianske združenie

Obec: Haluzice

Názov projektu: Sad Lúčky

Výška grantu: 1932 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.