Výsledky hlasovania

Víťazi

  Park Frambor

  Žiadateľ: Žilinský skrášľovací spolok
  Obec: Žilina

  Bývalá skládka odpadu v širšom centre mesta Žilina sa zmení na zelený park s trávnikom, kvetinovými záhonmi z trvaliek, živými plotmi a drobným mobiliárom.

  Orešanský jedlý les

  Žiadateľ: Obec Dolné Orešany
  Obec: Dolné Orešany

  Jedlý les vysadený z tradičných ovocných stromov a krov ako dula, čerešňa, moruša, jabloň či lieska vznikne nad obcou Dolné Orešany vedľa obľúbenej cesty pre peších i cyklistov.

  Morušová alej ako súčasť náučného cyklochodníka

  Žiadateľ: OZ Prakoreň v spolupráci s Obcou Hlboké
  Obec: Hlboké

  V blízkosti obce Hlboké v okrese Senec vznikne náučný cyklochodník naprieč starou morušovou alejou, v ktorej pribudne 90 stromov moruše bielej a čiernej a 60 krov liesky a bazy.

  Vyčistime spolu vodné toky Žitného ostrova

  Žiadateľ: Občianske združenie Kukkonia
  Obec: Dunajská Streda

  Vyčistenie vodného toku Klátovského ramena, kanála medzi obcami Povoda a Vrakúň a Klátovského kanála a jeho okolia pri obci Malé Dvorníky v celkovej dĺžke 24 kilometrov.

  Zveľadenie verejného priestranstva s výsadbou novej zelene - Sadíme budúcnosť

  Žiadateľ: Obec Sap
  Obec: Sap

  Vytvorenie uceleného zeleného a oddychového priestoru v širšom centre obce Sap. Upravené priestranstvo bude slúžiť ako miesto relaxu pre všetky generácie obyvateľov obce.

  Oživenie Moeszovej záhrady

  Žiadateľ: Pro Tornaľa - Tornaljáért, o.z.
  Obec: Tornaľa

  Oživenie historického parku takzvanej "Moeszovej záhrady" s náučným chodníkom v Tornali. Budú tu vysadené pôvodné dreviny, upravené chodníky a osadený parkový mobiliár.

  Revitalizácia ovocných stromov v doline Roveň pod Vysokým vrchom

  Žiadateľ: VYSOKÝ VRCH
  Obec: Tisovec

  Výsadba starých druhov ovocných stromov v priľahlom okolí mestečka Tisovec. Jablone, čerešne, slivky, hrušky a orechy budú začlenené do pôvodných, osemdesiatročných ovocných sadov.

  Oddychová zóna - Vyhliadka nad Železníkom

  Žiadateľ: Skryté Poklady Slovenska
  Obec: Veľké Zálužie

  Vyhliadková plošina s upraveným okolím nad starou banskou štôlňou Ladislav bude atraktívnou zastávkou na turistickom chodníku na vrch Železník.

  Komunitná eko záhrada

  Žiadateľ: Expression o.z.
  Obec: Spišská Belá

  Premena pustého dvora pod mládežníckym klubom na komunitnú eko záhradu plnú byliniek a bobuľových plodov v obci Spišská Belá. Záhradka má vytvoriť kvalitnú oddychovú zónu pre obyvateľov.

  DAR ZEMI - DAR DEŤOM

  Žiadateľ: DORKA, n.o.
  Obec: Košice

  Na košickom sídlisku vedľa Centra DORKA, v ktorom žijú deti z Centra pre deti a rodiny a klienti Útulku pre rodiny, vznikne záhrada plná ovocných stromov a kríkov.

  Mestská edukačná včelnica v Gelnici

  Žiadateľ: PUPPY LOVE - Občianske Združenie
  Obec: Gelnica

  V záhrade ZŠ bude vybudovaná prvá mestská edukačná včelnica s rôznymi druhmi ovocných stromov a kríkov, určená na vzdelávanie žiakov škôl i verejnosti.

  Gaštanová alej vo Vinosadoch

  Žiadateľ: Klub žien Obce Vinosady
  Obec: Vinosady

  Alejová výsadba 20 gaštanov na poľnej ceste medzi vinicami od obce Vinosady k prameňu Baňa, ktorá je obľúbenou turistickou lokalitou nielen pre miestnych.

  Sadíme BÚDUcnosť

  Žiadateľ: OZ MYesto
  Obec: Žiar nad Hronom

  Premena opusteného priestoru „Budy“ na ulici Š. Moysesa v centre Žiaru nad Hronom na malé ekocentrum pre verejnosť. Vysadené budú stromy, trvalky, letničky a kvitnúca lúka.

  Ovocná alej

  Žiadateľ: Občianske združenie Naše Zálesíčko
  Obec: Zálesie

  Výsadba okrasných aj ovocných stromov pozdĺž budúcej cyklotrasy od Dvoch mostov až po Korzo v obci Zálesie. Alej poskytne tieň aj drobné ovocie na občerstvenie cyklistov.

  Strom - priateľ človeka

  Žiadateľ: BotaniKE, o.z.
  Obec: Košice

  Nová výsadba stromov v Botanickej záhrade v Košiciach. Vysadené budú menej známe domáce odrody ale aj zaujímavé cudzokrajné druhy, ktoré sa ešte v areáli záhrady nenachádzajú.

  Zelená oáza pri Mŕtvom ramene Váhu

  Žiadateľ: Mesto Komárno
  Obec: Komárno

  Výsadba pôvodného druhu stromov (Dub letný) v turisticky atraktívnej lokalite na brehu mŕtveho ramena Váhu pri Komárne. Osadenie interaktívnych a náučných hracích prvkov.

  „Živý chotár“ Obce Kladzany

  Žiadateľ: Obec Kladzany
  Obec: Kladzany

  Výsadba 120 kusov tradičných alejových stromov (okrasné aj ovocné druhy) na turistických trasách v okolí obce a odborné ošetrenie 50 existujúcich drevín s cieľom zlepšenia ich zdravotného stavu.

  Baťovianska záhrada

  Žiadateľ: Skrášľovací spolok Partizánske, o.z.
  Obec: Partizánske

  Revitalizácia tradičnej „baťovianskej“ záhrady v meste Partizánske poznačenom dopadom baníckej činnosti. Vysadenie okrasných aj ovocných stromov a trvalkových záhonov.

  Zelená Senica - obnova parku na starom sídlisku

  Žiadateľ: Senica 2.0
  Obec: Senica

  Revitalizácia starého „vojenského“ parku v západnej časti mesta. Zámerom je obnoviť pôvodné parkové stromoradia tak, aby ku generačnej výmene stromov dochádzalo postupne a nie nárazovo.

  Komunitná záhrada MAMAHRABE

  Žiadateľ: Snílky, o.z.
  Obec: Belá - Dulice

  Premena zanedbanej sídliskovej plochy v Martine časti Priekopa na verejný voľnočasový priestor s 50 stromami, rôznymi druhmi letničiek a trvaliek, s lavičkami a tieneným pieskoviskom.

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.