Hlasovanie bolo ukončené


Bratislavský kraj

Na ceste z púšte do oázy – školská permakultúrna farma Súkromná základná škola Jolly Homeschool

Školská permakultúrna farma v Pezinku vysadí ovocné kríky, postaví ďalšie záhony na pestovanie zeleniny a zvedie dažďovú vodu na polievanie záhrady do nádrží.


Trnavský kraj

Výsadba stromov pri cyklotrasách Združenie obcí mikroregión Klátovské rameno

Združenie vysadí popri novej cyklotrase medzi Dunajskou Stredou a Dunajským Klátovom 30 javorov, a 120 krov drieňa, vtáčieho zobu a bršlenu, ktoré prinesú pre cyklistov tieň a pre prostredie viac drobných živočíchov a vtáctva.


Nitriansky kraj

Alej nás spája, Alej na Prameni, o.z.

Miestna komunita v nitrianskej mestskej časti Prameň plánuje vysadiť gaštany, orechy, jarabiny aj  javor a buk, postavia vyvýšené záhony, zelenú stenu a k výsadbe umiestnia ďalšie dva úle.


Trenčiansky kraj

V duchu udržateľnosti, Občianské združenie GaBa

V Baťovianskej záhrade v Partizánskom je mnoho zelene a tá hlavne v letných mesiacoch vyžaduje výdatné zalievanie. Preto v záhrade umiestnia nádrže na dažďovú vodu, ktorú budú zvádzať z priľahlých striech.


Banskobystrický kraj

Oživujeme naše mestské sady, Mesto Lučenec

V mestskom ovocnom sade v Lučenci vysadia ďalších 60 ovocných stromov a krov. Sad je verejne dostupný a využívaný na samozber, vzdelávacie ovocinárske podujatia, ochutnávky a exkurzie.


Žilinský kraj

1.komunitná záhrada Liptovský Mikuláš LIPA – liptovskí aktivisti, OZ

Obyvatelia na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši vytvoria prvú komunitnú záhradu v meste, vysadia ovocné stromy, bylinky, vykopú studňu, zriadia kompostovisko. Do prác na záhrade zapoja blízke školy či zariadenie pre seniorov.


Prešovský kraj

Prírodná klimatizácia z ovocných stromov, Základná škola s materskou školou, Spišské Bystré

Na záhrade základnej školy v Spišskom Bystrom si vysadia ovocný sad, ktorý v lete poskytne prirodzený tieň a ochladenie školskej telocvične, v zime do nej prepustí slnečné svetlo. A vďaka nádrži na dažďovú vodu si zabezpečia polievanie vysadeného sadu.


Košický kraj

Zelená ovocná oáza Vyšný Hámor Športový klub SPIŠ

V Spišskej Novej Vsi, časti Vyšný Hámor chcú členovia športového klubu vysadiť ovocný sad. Táto lokalita je východzím miestom pešej a cyklo turistiky a tak momentálne zanedbané miesto dostane novú tvár a zmysel.

Priamo podporené projekty


Posaď sa u nás a prejdi sa Titiho aradskou Alejou

Na náučnom chodníku z Ižkovciec po hrádzu k Bešianskému poldru a pokračujúc do Čičaroviec dobrovoľníci vysadenia  stromoradie, v prázdnom úseku medzi poliami poskytnú stromy domov spevavcom a podporia prírodný charakter tohto unikaného miesta.


Stromoradie spolupráce

Náučný chodník vedúci na Kráľovú hoľu je sám o sebe malebné miesto s panoramatickým výhľadom na  Vysokých a Nízkych Tatier aj terasovité políčka typickými pre Liptovskú Tepličku. Miestni v tomto prostredí vysadili stromoradie 55 dubov, líp, jabloní a vŕb a podporili hodnotu miesta, ktoré je navštevovaná turistami aj domácimi.


Zachráňme školský sad

Učitelia a žiaci zo strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote si vysadili ovocný sad jabloní, čerešní a višní ako prírodnú učebňu. Sad s 145 ovocnými stromami je miestom praktického vzdelávania aj voľnočasových aktivít.


Sad Lúčky

Sad Lúčky na turistickom chodníku okolo obce Haluzice, ktorý bol desaťročia zabudnutý dostal druhú šancu. Miestni nadšenci omladili jeden zo starý ovocný sadov dlhovekými ovocnými stromami pôvodnými odrodami jabloní ako jadernička-moravská, kalvin červený, jesenný, kardinál pásikavý, krasokvet žltý, priesvitné letné, smiřické vzácne, sudetská reneta, riznerovo skoré, parména zlatá zimná.


Z.E.M. – Zázračné Ekologické Miesto

V obci Vinodol si miestni obyvatelia vytvorili záhradu s permakultúrnými princípmi. Záhrada je priestorom pre ekologický chov zvierat, ovocný sad, prírodné detské ihrisko, priestor na rozvoj zručností a vzdelávanie.


Lipová alej pri Čepeňskom ramene

V lokalite Stredný Čepeň – Čepeňské rameno vysadili miestni včelári 20 stromov lipy malolistej. Alej lemuje využívanú cyklotrasu, úžitok zo stromov tak cítia včely, drobné živočíchy aj okoloidúci cyklisti a turisti.


Upgrade Cyklokuchynskej záhrady

Cyklokuchynská  záhrada, komunitná cyklodielňa na Tyršovom nábreží v Bratislave sa zazelenala výsadbou ovocných stromov a krov, okrasnej aj úžitkovej zelene. Vďaka Zeleným oázam si vybudovali studňu na cyklopohon a umiestnili nádrž na zadržiavanie vody.


LIPTOVSKÉ STROMORADIA

Ešte na jar 2022 sa podarilo medzi lyžiarskym strediskom Dolinky a cyklotrasou Veterná poruba – Žiarska dolina vysadiť stromoradie so 130 novými stromami. Lipy, hraby, brezy aj buky boli vysadené v otvorenej krajine, na mieste, kde stromy chýbali. Postupne sa tieto stromy stanú výrazným krajinotvorným prvkom s mnohými funkciami prospešnými pre prírodu. Výsadba získala ocenenie Top projekt Zelených oáz za rok 2022, ako aj ocenenie in memoriam po náhlom odchode organizátora výsadby a na Liptove známeho ochranára prírody Ruda Pada.

Liptovské stromoradia sú jedným z 25 podporených projektov, ktoré v roku 2022 získali finančnú podporu z grantového programu Zelené oázy. Medzi podporenými nápadmi je i vytvorenie komunitnej záhrady pre cyklistov na bratislavskom Tyršovom nábreží či výsadba stromov, ktorá podporuje biotop lužného lesa na toku Malého Dunaja. Komunitnú záhradu vďaka podpore zo Zelených oáz mohli vybudovať aj Ľudia bez domova v Leviciach, v Haluziciach obnovili jeden zo starých ovocných sadov, v Jelšave vytvorili školskú včelnicu, v Liptovskej Tepličke, Kladzanoch aj Ižkovciach na východe Slovenska tiež vysádzali stromoradia. Vďaka všetkým 1588 zainteresovaným dobrovoľníkom, ktorí sa na 25 realizáciách podieľali, sa podarilo vysadiť 1668 stromov, zveľadiť prostredie 10 tisíc metrov štvorcových a vysadiť 12 tisíc metrov alejí a stromoradí. Vďaka podpore z grantového programu Zelené oázy v hodnote 59 tisíc eur a vlastných zdrojov, ktoré do projektov organizátori vložili, sa podarilo zhodnotiť podporu na 123 400 eur.


Hamorské dubiny

V obci Remetské Hámre, na bývalom smetisku, miestni dobrovoľníci vytvoria malý park, pasienkový les, ktorý bude oddychovou zónou pre turistov a cyklistov. V rámci projektu vysadia mladé stromy a ošetria staré duby, charakteristické pre túto lokalitu.


Mária Terézia vedela prečo sadiť stromy

Na priľahlých turistických trasách obce Kladzany vyrastie 60 listnatých stromov pôvodných druhov a ošetrených bude ďalších 30 stromov. Na stromoch budú osadené vtáčie búdky. Miestni obyvatelia, tak chcú vidieckej krajine vrátiť jej pôvodný „živý“ členitý a rozmanitý ráz.


Školský ovocný sad

Projekt výsadby ovocného sadu žiakov základnej školy v Hornej Štubni. Ovocné stromy a kry budú zázemím pre živú vonkajšiu učebňu aj voľnú hru detí. Vysadené stromy budú slúžiť ďalším generáciám žiakov a vytvoria priestor pre biodiverzitu prostredia.


Obnovujeme minulosť, sadením budúcnosti

V areáli základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstenej si žiaci a učitelia na roky neudržiavanom mieste vybudujú úžitkovú záhradu plnú ovocných stromov, s vyvýšenými záhonmi, osadia vertikálnu zeleň, postavia hmyzí hotel a čmelíny a vysadia medonosnú lúku.


Výsadba na Pustom hrade

Vo Zvolene na Pustom hrade pribudne 15 dubov a 8 líp. V súčasnosti je priestor Horného hradu, v ktorom majú byť stromy vysadené bez prirodzeného tieňa. Stromy tak vytvoria oddychové tienisté zóny pre turistov a návštevníkov hradu.


Koľko detí, toľko chutí

Projekt obyvateľov obce Povrazník, ktorí do Sadu pod stráňou v areáli bývalej školy spoločne dosadia ovocné stromy, kry, liany a jedlé trvalky. Na terasách záhrady vytvoria relaxačný areál s jedlou výsadbou pre obyvateľov aj návštevníkov obce.


Včely do školy

Základná škola v Jelšave si vysadí kvetovú lúku, čerešňový sad a osadí včelie úle. Škola chce viesť deti k ekologickému hospodáreniu, trvalej udržateľnosti v starostlivosti o záhradu. Záhrada bude využívaná počas praktického vyučovania aj pri voľnočasových aktivitách žiakov.


Nech nové korene chránia naše korene

Východiskový bod turistickej trasy na rozhľadňu Chotenovec je miesto budúcej výsadby projektu. Miestni obyvatelia zasadia pri starom cintoríne lipy a čerešne, typické pre túto lokalitu, ošetria pôvodné moruše a lipy a na mieste postavia úle, ktoré budú podporou včelárskej tradície.


Alejou k susedom

Na starej poľnej ceste, ktorá kedysi spájala podjavorinské dediny Bzince a Lubina vyrastie alej z líp a jedlých gaštanov, ktorá bude slúžiť na pešie prechádzky a cykloturistiku.


Orechová alej

Orech je tradičným stromom chotára obce Pravotice a preto sa miestni obyvatelia rozhodli pre výsadbu orechovej aleje. Výsadbou sa podporí prírodný ráz krajiny, pomôže sa zadržať voda, a keď stromy vyrastú, prinesú plody aj pre budúce generácie.


Výsadba alejí v katastri obce Poľný Kesov

Pri obci Poľný Kesov v lokalite Pereš sa obyvatelia rozhodli obnoviť ovocnú alej a remízky, ktoré boli v sedemdesiatych rokoch v rámci aktívnej poľnohospodárskej činnosti vypílené. Ovocné stromy, ktoré miestni dobrovoľníci vysadia, podporia biodiverzitu v krajine a stanú sa potravou pre zajace, srnky, vtáctvo a včely.


Komunitná domácnosť

V útulku pre ľudí bez domova v Leviciach si miestni vysadia tradičné ovocné stromy, kríky, vinič a vytvoria miesto pre chov domácich zvierat. Projekt okrem praktického osohu z úrody bude obyvateľov domova viesť k ekologickému a ekonomicky udržateľnému spôsobu života.


Zelená oáza v centre obce Jahodná

Projekt malej zelenej oázy pred domom kultúry v obci Jahodná. Miestni obyvatelia tu vysadia stromy a trvalky tradičné pre územie Žitného ostrova.


Ovocná aleja lemujúca cyklotrasu

Na cyklotrase, ktoré prepája obec Petrova Ves s malebným miestom starého jabloňového sadu nad obcou, v ktorom sa ukrývajú zastavenia krížovej cesty, vysadia miestni obyvatelia ovocnú alej.


Vysaďme spolu stromy

Projekt výsadby stromoradia popri cyklistickej komunikácii medzi obcami Veľké Dvorníky, Malé Dvorníky a obcou Ohrady. Stromy poskytnú domov pre faunu a podporia zachytávanie vetra, prívalových dažďov a ochránia cyklotrasu pred prehrievaním v letnom období.


Včelia záhrada

V bratislavskej Karlovej Vsi sa bude realizovať výsadba ovocných stromov a krov, ktoré vytvoria novú včeliu záhradu. Tá bude slúžiť ako miesto odborných prednášok pre študentov včelárstva, ale aj pre širokú verejnosť.


ŽIVÝ MEANDER – Obnova a sprístupnenie biotopu lužného lesa Malého Dunaja

Obnova a sprístupnenie biotopu lužného lesa Malého Dunaja v bezprostrednej blízkosti obce Zálesie. Dobrovoľníci obnovia biotop lužného lesa, citlivo dotvoria a sprístupnia túto doteraz prehliadanú zaujímavú a hodnotnú lokalitu verejnosti.

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.