PRISPÔSOBTE SÚBORY COOKIE POUŽITÉ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka spoločnosti SLOVNAFT, a.s. používa súbory cookie na svoju prevádzku, zlepšenie používateľskej skúsenosti, monitorovanie aktivít na webovej stránke a zobrazovanie relevantných ponúk.

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)

Výberom tejto možnosti zakazujete:

 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Výberom tejto možnosti povoľujete:

 • Len nevyhnutné cookies podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, konkrétne dočasné cookies a súbory cookie zjednodušujúce používanie webovej stránky
 • Analytické webové nástroje na štatistické účely
 • Zobrazovanie remarketingových reklám, ktoré reflektujú vaše záujmy mimo webovej lokality (napríklad na sociálnych sieťach)
 • Používanie analýz využívania stránky a aktivít, ktoré sa merajú na webových lokalitách spoločnostiSLOVNAFT, a.s., s cieľom kontaktovať vás s personalizovanými ponukami (ak ste nám napríklad pri registrácii poskytli svoje kontaktné údaje)

Hlasovanie bolo ukončené, pozrite si výsledky


Bratislavský kraj

Upgrade Cyklokuchynskej záhrady

Komunitná cyklodielňa na Tyršovom nábreží v Bratislave sa zazelená výsadbou ovocných stromov a krov. Dobrovoľníci si svojpomocne vytvoria dažďovú záhradu a vysadia popínavú zeleň. V areáli bude vybudovaná studňa na cyklopohon a umiestnená nádrž na zadržiavanie vody.


Trnavský kraj

Lipová alej pri Čepeňskom ramene

Včelársky spolok v lokalite Stredný Čepeň – Čepeňské rameno plánuje vysadiť 20 stromov lipy malolistej a pokračovať tak vo výsadbe lipovej aleje, s ktorou začali v roku 2021. Alej je využívaná ako cyklocestička a trasa miestnych vychádzok.


Nitriansky kraj

Z.E.M. – Zázračné Ekologické Miesto

Obyvatelia obce Vinodol vytvoria záhradu s permakultúrnymi princípmi, ktorá bude v sebe spájať jedlú záhradu, jedlý trávnik, priestor pre ekologický chov zvierat, jedlý les, prírodné detské ihrisko, priestor na rozvoj zručností, vedomostí a relax.


Trenčiansky kraj

Sad Lúčky

Desaťročia nevyužívaný a doslova zabudnutý sad Lúčky na turistickom chodníku okolo obce Haluzice dostane druhú šancu. Miestni nadšenci plánujú obnoviť a omladiť starý ovocný sad dlhovekými ovocnými stromami pôvodných odrôd.


Banskobystrický kraj

Zachráňme školský sad

Učitelia a žiaci zo strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote si chcú vypestovať ovocný sad, ktorý bude slúžiť ako prírodná učebňa. Sad bude miestom stretnutí pri výučbe, ale aj pri zbere ovocia. Projekt podporí miestnu komunitu a dá príležitosť rôznym aktivitám súvisiacim so zberom úrody.


Žilinský kraj

Liptovské stromoradia

Vysadené stromoradie spojí turisticky zaujímavú lokalitu lyžiarskeho strediska Dolinky s cyklotrasou Veterná Poruba – Žiarska dolina. Vysadených bude 45 líp a 45 javorov.


Prešovský kraj

Stromoradie spolupráce

V Liptovskej Tepličke na náučnom chodníku vedúcom na Kráľovú hoľu chcú miestni dobrovoľníci a nadšenci vysadiť stromoradie 55 dubov, líp a jabloní. Stromoradie poskytne turistom priestor pre oddych v tieni s výhľadom na terasovité políčka a panorámu Vysokých a Nízkych Tatier.


Košický kraj

Posaď sa u nás a prejdi sa Titiho aradskou Alejou

Projekt výsadby stromoradia ako vetrolamu na trase: náučný chodník z Ižkoviec – hrádza pri Bešianskom poldri – Čičarovce. Na prázdnom úseku medzi poľami poskytnú stromy domov vtákom a podporia prírodný charakter tohto unikaného miesta.

Priamo podporené projekty


Hamorské dubiny

V obci Remetské Hámre, na bývalom smetisku, miestni dobrovoľníci vytvoria malý park, pasienkový les, ktorý bude oddychovou zónou pre turistov a cyklistov. V rámci projektu vysadia mladé stromy a ošetria staré duby, charakteristické pre túto lokalitu.


Mária Terézia vedela prečo sadiť stromy

Na priľahlých turistických trasách obce Kladzany vyrastie 60 listnatých stromov pôvodných druhov a ošetrených bude ďalších 30 stromov. Na stromoch budú osadené vtáčie búdky. Miestni obyvatelia, tak chcú vidieckej krajine vrátiť jej pôvodný „živý“ členitý a rozmanitý ráz.


Školský ovocný sad

Projekt výsadby ovocného sadu žiakov základnej školy v Hornej Štubni. Ovocné stromy a kry budú zázemím pre živú vonkajšiu učebňu aj voľnú hru detí. Vysadené stromy budú slúžiť ďalším generáciám žiakov a vytvoria priestor pre biodiverzitu prostredia.


Obnovujeme minulosť, sadením budúcnosti

V areáli základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstenej si žiaci a učitelia na roky neudržiavanom mieste vybudujú úžitkovú záhradu plnú ovocných stromov, s vyvýšenými záhonmi, osadia vertikálnu zeleň, postavia hmyzí hotel a čmelíny a vysadia medonosnú lúku.


Výsadba na Pustom hrade

Vo Zvolene na Pustom hrade pribudne 15 dubov a 8 líp. V súčasnosti je priestor Horného hradu, v ktorom majú byť stromy vysadené bez prirodzeného tieňa. Stromy tak vytvoria oddychové tienisté zóny pre turistov a návštevníkov hradu.


Koľko detí, toľko chutí

Projekt obyvateľov obce Povrazník, ktorí do Sadu pod stráňou v areáli bývalej školy spoločne dosadia ovocné stromy, kry, liany a jedlé trvalky. Na terasách záhrady vytvoria relaxačný areál s jedlou výsadbou pre obyvateľov aj návštevníkov obce.


Včely do školy

Základná škola v Jelšave si vysadí kvetovú lúku, čerešňový sad a osadí včelie úle. Škola chce viesť deti k ekologickému hospodáreniu, trvalej udržateľnosti v starostlivosti o záhradu. Záhrada bude využívaná počas praktického vyučovania aj pri voľnočasových aktivitách žiakov.


Nech nové korene chránia naše korene

Východiskový bod turistickej trasy na rozhľadňu Chotenovec je miesto budúcej výsadby projektu. Miestni obyvatelia zasadia pri starom cintoríne lipy a čerešne, typické pre túto lokalitu, ošetria pôvodné moruše a lipy a na mieste postavia úle, ktoré budú podporou včelárskej tradície.


Alejou k susedom

Na starej poľnej ceste, ktorá kedysi spájala podjavorinské dediny Bzince a Lubina vyrastie alej z líp a jedlých gaštanov, ktorá bude slúžiť na pešie prechádzky a cykloturistiku.


Orechová alej

Orech je tradičným stromom chotára obce Pravotice a preto sa miestni obyvatelia rozhodli pre výsadbu orechovej aleje. Výsadbou sa podporí prírodný ráz krajiny, pomôže sa zadržať voda, a keď stromy vyrastú, prinesú plody aj pre budúce generácie.


Výsadba alejí v katastri obce Poľný Kesov

Pri obci Poľný Kesov v lokalite Pereš sa obyvatelia rozhodli obnoviť ovocnú alej a remízky, ktoré boli v sedemdesiatych rokoch v rámci aktívnej poľnohospodárskej činnosti vypílené. Ovocné stromy, ktoré miestni dobrovoľníci vysadia, podporia biodiverzitu v krajine a stanú sa potravou pre zajace, srnky, vtáctvo a včely.


Komunitná domácnosť

V útulku pre ľudí bez domova v Leviciach si miestni vysadia tradičné ovocné stromy, kríky, vinič a vytvoria miesto pre chov domácich zvierat. Projekt okrem praktického osohu z úrody bude obyvateľov domova viesť k ekologickému a ekonomicky udržateľnému spôsobu života.


Zelená oáza v centre obce Jahodná

Projekt malej zelenej oázy pred domom kultúry v obci Jahodná. Miestni obyvatelia tu vysadia stromy a trvalky tradičné pre územie Žitného ostrova.


Ovocná aleja lemujúca cyklotrasu

Na cyklotrase, ktoré prepája obec Petrova Ves s malebným miestom starého jabloňového sadu nad obcou, v ktorom sa ukrývajú zastavenia krížovej cesty, vysadia miestni obyvatelia ovocnú alej.


Vysaďme spolu stromy

Projekt výsadby stromoradia popri cyklistickej komunikácii medzi obcami Veľké Dvorníky, Malé Dvorníky a obcou Ohrady. Stromy poskytnú domov pre faunu a podporia zachytávanie vetra, prívalových dažďov a ochránia cyklotrasu pred prehrievaním v letnom období.


Včelia záhrada

V bratislavskej Karlovej Vsi sa bude realizovať výsadba ovocných stromov a krov, ktoré vytvoria novú včeliu záhradu. Tá bude slúžiť ako miesto odborných prednášok pre študentov včelárstva, ale aj pre širokú verejnosť.


ŽIVÝ MEANDER – Obnova a sprístupnenie biotopu lužného lesa Malého Dunaja

Obnova a sprístupnenie biotopu lužného lesa Malého Dunaja v bezprostrednej blízkosti obce Zálesie. Dobrovoľníci obnovia biotop lužného lesa, citlivo dotvoria a sprístupnia túto doteraz prehliadanú zaujímavú a hodnotnú lokalitu verejnosti.

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.