História

ŽIVÝ MEANDER – Obnova a sprístupnenie biotopu lužného lesa Malého Dunaja

Charakteristika projektu:

Obnova a sprístupnenie biotopu lužného lesa Malého Dunaja v bezprostrednej blízkosti obce Zálesie. Dobrovoľníci obnovia biotop lužného lesa, citlivo dotvoria a sprístupnia túto doteraz prehliadanú zaujímavú a hodnotnú lokalitu verejnosti.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Občianske združenie Naše Zálesíčko

Obec: Bratislava

Názov projektu: ŽIVÝ MEANDER – Obnova a sprístupnenie biotopu lužného lesa Malého Dunaja

Výška grantu: 3600 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.