História

Zelená oáza v centre obce Jahodná

Charakteristika projektu:

Projekt malej zelenej oázy pred domom kultúry v obci Jahodná. Miestni obyvatelia tu vysadia stromy a trvalky tradičné pre územie Žitného ostrova.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Obec Jahodná

Obec: Jahodná

Názov projektu: Zelená oáza v centre obce Jahodná

Výška grantu: 1500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.