História

Zachráňme školský sad

Charakteristika projektu:

Učitelia a žiaci zo strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote si vysadili ovocný sad jabloní, čerešní a višní ako prírodnú učebňu. Sad s 145 ovocnými stromami je miestom praktického vzdelávania aj voľnočasových aktivít.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska

Obec: Rimavská Sobota

Názov projektu: Zachráňme školský sad

Výška grantu: 5000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.