História

Z.E.M. – Zázračné Ekologické Miesto

Charakteristika projektu:

V obci Vinodol si miestni obyvatelia vytvorili záhradu s permakultúrnými princípmi. Záhrada je priestorom pre ekologický chov zvierat, ovocný sad, prírodné detské ihrisko, priestor na rozvoj zručností a vzdelávanie.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Cuketa o.z.

Obec: Vinodol

Názov projektu: Z.E.M. - Zázračné Ekologické Miesto

Výška grantu: 2028 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.