História

Vysaďme spolu stromy

Charakteristika projektu:

Projekt výsadby stromoradia popri cyklistickej komunikácii medzi obcami Veľké Dvorníky, Malé Dvorníky a obcou Ohrady. Stromy poskytnú domov pre faunu a podporia zachytávanie vetra, prívalových dažďov a ochránia cyklotrasu pred prehrievaním v letnom období.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Kukkonia

Obec: Veľké Dvorníky

Názov projektu: Vysaďme spolu stromy

Výška grantu: 2 700 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.