História

Výsadba na Pustom hrade

Charakteristika projektu:

Vo Zvolene na Pustom hrade pribudne 15 dubov a 8 líp. V súčasnosti je priestor Horného hradu, v ktorom majú byť stromy vysadené bez prirodzeného tieňa. Stromy tak vytvoria oddychové tienisté zóny pre turistov a návštevníkov hradu.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Mesto Zvolen

Obec: Zvolen

Názov projektu: Výsadba na Pustom hrade

Výška grantu: 2530 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.