História

Výsadba alejí v katastri obce Poľný Kesov

Charakteristika projektu:

Pri obci Poľný Kesov v lokalite Pereš sa obyvatelia rozhodli obnoviť ovocnú alej a remízky, ktoré boli v sedemdesiatych rokoch v rámci aktívnej poľnohospodárskej činnosti vypílené. Ovocné stromy, ktoré miestni dobrovoľníci vysadia, podporia biodiverzitu v krajine a stanú sa potravou pre zajace, srnky, vtáctvo a včely.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Poľovnícka spoločnosť BREZA Poľný Kesov

Obec: Poľný Kesov

Názov projektu: Výsadba alejí v katastri obce Poľný Kesov

Výška grantu:

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.