História

Včely do školy

Charakteristika projektu:

Základná škola v Jelšave si vysadí kvetovú lúku, čerešňový sad a osadí včelie úle. Škola chce viesť deti k ekologickému hospodáreniu, trvalej udržateľnosti v starostlivosti o záhradu. Záhrada bude využívaná počas praktického vyučovania aj pri voľnočasových aktivitách žiakov.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Jelšava

Obec: Jelšava

Názov projektu: Včely do školy

Výška grantu: 1520 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.