História

Včelia záhrada

Charakteristika projektu:

V bratislavskej Karlovej Vsi sa bude realizovať výsadba ovocných stromov a krov, ktoré vytvoria novú včeliu záhradu. Tá bude slúžiť ako miesto odborných prednášok pre študentov včelárstva, ale aj pre širokú verejnosť.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Slovenský zväz včelárov

Obec: Karlova Ves

Názov projektu: Včelia záhrada

Výška grantu: 2 650 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.