História

Upgrade Cyklokuchynskej záhrady

Charakteristika projektu:

Cyklokuchynská  záhrada, komunitná cyklodielňa na Tyršovom nábreží v Bratislave sa zazelenala výsadbou ovocných stromov a krov, okrasnej aj úžitkovej zelene. Vďaka Zeleným oázam si vybudovali studňu na cyklopohon a umiestnili nádrž na zadržiavanie vody.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Cyklokoalícia

Obec: Bratislava

Názov projektu: Upgrade Cyklokuchynskej záhrady

Výška grantu: 1 543 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.