História

Školský ovocný sad

Charakteristika projektu:

Projekt výsadby ovocného sadu žiakov základnej školy v Hornej Štubni. Ovocné stromy a kry budú zázemím pre živú vonkajšiu učebňu aj voľnú hru detí. Vysadené stromy budú slúžiť ďalším generáciám žiakov a vytvoria priestor pre biodiverzitu prostredia.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Základná škola Horná Štubňa 494

Obec: Horná Štubňa

Názov projektu: Školský ovocný sad

Výška grantu: 1000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.