História

Posaď sa u nás a prejdi sa Titiho aradskou Alejou

Charakteristika projektu:

Na náučnom chodníku z Ižkovciec po hrádzu k Bešianskému poldru a pokračujúc do Čičaroviec dobrovoľníci vysadenia  stromoradie, v prázdnom úseku medzi poliami poskytnú stromy domov spevavcom a podporia prírodný charakter tohto unikaného miesta.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Westernový jazdecký klub Ižkovce

Obec: Ižkovce

Názov projektu: Posaď sa u nás a prejdi sa Titiho aradskou Alejou

Výška grantu: 2690 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.