História

Ovocná aleja lemujúca cyklotrasu

Charakteristika projektu:

Na cyklotrase, ktoré prepája obec Petrova Ves s malebným miestom starého jabloňového sadu nad obcou, v ktorom sa ukrývajú zastavenia krížovej cesty, vysadia miestni obyvatelia ovocnú alej.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Občianske združenie PETROVILLA

Obec: Petrova Ves

Názov projektu: Ovocná aleja lemujúca cyklotrasu

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.