História

Orechová alej

Charakteristika projektu:

Orech je tradičným stromom chotára obce Pravotice a preto sa miestni obyvatelia rozhodli pre výsadbu orechovej aleje. Výsadbou sa podporí prírodný ráz krajiny, pomôže sa zadržať voda, a keď stromy vyrastú, prinesú plody aj pre budúce generácie.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Obec Pravotice

Obec: Obec Pravotice

Názov projektu: Orechová alej

Výška grantu: 1600 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.