História

Mária Terézia vedela prečo sadiť stromy

Charakteristika projektu:

Na priľahlých turistických trasách obce Kladzany vyrastie 60 listnatých stromov pôvodných druhov a ošetrených bude ďalších 30 stromov. Na stromoch budú osadené vtáčie búdky. Miestni obyvatelia, tak chcú vidieckej krajine vrátiť jej pôvodný „živý“ členitý a rozmanitý ráz.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Obec Kladzany

Obec: Kladzany

Názov projektu: Mária Terézia vedela prečo sadiť stromy

Výška grantu: 3500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.