História

Komunitná domácnosť

Charakteristika projektu:

V útulku pre ľudí bez domova v Leviciach si miestni vysadia tradičné ovocné stromy, kríky, vinič a vytvoria miesto pre chov domácich zvierat. Projekt okrem praktického osohu z úrody bude obyvateľov domova viesť k ekologickému a ekonomicky udržateľnému spôsobu života.

Číslo projektu:

Žiadateľ: HUMANIT n.o

Obec: Levice

Názov projektu: Komunitná domácnosť

Výška grantu: 3500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.