História

Koľko detí, toľko chutí

Charakteristika projektu:

Projekt obyvateľov obce Povrazník, ktorí do Sadu pod stráňou v areáli bývalej školy spoločne dosadia ovocné stromy, kry, liany a jedlé trvalky. Na terasách záhrady vytvoria relaxačný areál s jedlou výsadbou pre obyvateľov aj návštevníkov obce.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Povrazník

Obec: Povrazník

Názov projektu: Koľko detí, toľko chutí

Výška grantu: 2500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.