História

Hamorské dubiny

Charakteristika projektu:

V obci Remetské Hámre, na bývalom smetisku, miestni dobrovoľníci vytvoria malý park, pasienkový les, ktorý bude oddychovou zónou pre turistov a cyklistov. V rámci projektu vysadia mladé stromy a ošetria staré duby, charakteristické pre túto lokalitu.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Občianske združenie Telekia

Obec: Remetské Hámre

Názov projektu: Hamorské dubiny

Výška grantu: 1800 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.