História

Alejou k susedom

Charakteristika projektu:

Na starej poľnej ceste, ktorá kedysi spájala podjavorinské dediny Bzince a Lubina vyrastie alej z líp a jedlých gaštanov, ktorá bude slúžiť na pešie prechádzky a cykloturistiku.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Medze

Obec: Bzince

Názov projektu: Alejou k susedom

Výška grantu:

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.