História

Zveľadenie verejného priestranstva s výsadbou novej zelene – Sadíme budúcnosť

Charakteristika projektu:

Vytvorenie uceleného zeleného a oddychového priestoru v širšom centre obce Sap. Stromy vysadené v rámci projektu boli vybraté tak, aby boli čo najviac v súlade s vidieckym a regionálnym charakterom územia. Úžitok z výsadby je mnohostranný, napomohla k zníženiu prašnosti, vytvorila dobré podmienky pre vtáctvo, hmyz a pre obyvateľov obce sa lokalita stala príjemným miestom prechádzok.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Obec Sap

Obec: Sap

Názov projektu: Zveľadenie verejného priestranstva s výsadbou novej zelene - Sadíme budúcnosť

Výška grantu: 2500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.