História

„Živý chotár“ Obce Kladzany

Charakteristika projektu:

Veľkému poľnohospodárskemu lánú s monokultúrami plodín sa vďaka výsadbe podarilo vrátiť jej pôvodný „živý“ členitý a rozmanitý ráz. Obec Kladzany sa dlhodobo snaží pracovať na projektoch podporujúcich kvalitu životného prostredia a mení ekologické myslenie ľudí. Projekt chce byť názorným príkladom toho, že ekologický prístup a ochrana životného prostredia prináša synergický efekt – čistú vodu a rozmanitú krajinu z ktorej majú osoh zvieratá aj ľudia.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Obec Kladzany

Obec: Kladzany

Názov projektu: „Živý chotár“ Obce Kladzany

Výška grantu: 2900 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.