História

Zelená Senica – obnova parku na starom sídlisku

Charakteristika projektu:

Zámerom bolo obnoviť pôvodné parkové stromoradia starého „vojenského“ parku v západnej časti mesta. Park v priebehu rokov prišiel o celistvosť stromoradí, ktoré ho lemovali. V parku boli taktiež vysadené skupiny kríkov, miestni dobrovoľníci vyrobili a osadili vtáčie búdky a ošetrili staré stromy za pomoci arboristov.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Občianske združenie Senica 2.0

Obec: Senica

Názov projektu: Zelená Senica - obnova parku na starom sídlisku

Výška grantu: 3550 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.