História

Vyčistime spolu vodné toky Žitného ostrova

Charakteristika projektu:

Počas apríla topiaci sa sneh ukázal v ramenách Malého Dunaja veľké množstvá nahromadeného odpadu aj napriek tomu, že niektoré lokality sa nachádzajú v 5. stupni ochrany. Počas niekoľkých brigád vyzbieralo 450 dobrovoľníkov spolu 10 ton odpadu na približne 20 km úseku brehov tejto rieky. Čistenie bolo realizované v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a podieľalo sa na ňom 14 obcí.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Občianske združenie Kukkonia

Obec: Dunajská Streda

Názov projektu: Vyčistime spolu vodné toky Žitného ostrova

Výška grantu: 2000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.