História

Strom – priateľ človeka

Charakteristika projektu:

Vďaka grantovej podpore sa podarilo omladiť výsadbu v Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach o vzácne, nevšedné druhy drevín. Vysadené stromy lemujú nový dendrologický chodník, ktorý vedie návštevníkov naprieč veľkou časťou botanickej záhrady.

Číslo projektu:

Žiadateľ: BotaniKE, o.z

Obec: Košice

Názov projektu: Strom - priateľ človeka

Výška grantu: 1200 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.