História

Sadíme BÚDUcnosť

Charakteristika projektu:

Opustený priestor bývalej zmrzlinárne „Buda“ na ulici Š. Moysesa v centre Žiaru nad Hronom bol vďaka podpore Zelených oáz prebudovaný na mestské ekocentrum pre verejnosť. Búda je jedinečné a multifunkčné miesto s hodnotami, slúžiace mnohým potrebám mestského človeka.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Občianske združenie MYesto

Obec: Žiar nad Hronom

Názov projektu: Sadíme BÚDUcnosť

Výška grantu: 4000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.