História

Revitalizácia ovocných stromov v doline Roveň pod Vysokým vrchom

Charakteristika projektu:

V doline Roveň je dvanásť starých usadlostí so sadmi ovocných stromov starých odrôd. Ovocné sady sú vzhľadom k svojmu veku pred zánikom. To je dôvod prečo organizátori projektu obnovili časť ovocných stromov a z nájdených podpníkov v ostatných usadlostiach založili nový ovocný sad.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Vysoký vrch o.z.

Obec: Tisovec

Názov projektu: Revitalizácia ovocných stromov v doline Roveň pod Vysokým vrchom

Výška grantu: 4500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.