História

Park Frambor

Charakteristika projektu:

Bývalá skládka odpadu v širšom centre mesta Žilina sa zmenila na zelený park s trávnikom, kvetinovými záhonmi z trvaliek, živými plotmi a drobným mobiliárom. Vďaka grantovej podpore sa podarilo obnoviť rozsiahle územie. Bol vysadený veľký vetrolom, ktorý má park odhlučniť od frekventovanej cesty, podarilo sa rekultivovať pôdu, vysadiť trávu, založiť stromovú alej, vysadiť kvetinové záhony. Vďaka týmto činnosti dostal priestor status Park.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Žilinský skrášľovací spolok

Obec: Žilina

Názov projektu: Park Frambor

Výška grantu: 3000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.