História

Oživenie Moeszovej záhrady

Charakteristika projektu:

Neďaleko od rieky Slaná sa nachádza klasicistická kúria, ktorá bola postavená na začiatku 19. storočia. Dnešný park patril ku kúrii, ktorej poslední obyvatelia boli členovia rodiny Moeszovcov, dodnes ho nazývajú „Moeszova záhrada“. V rámci projektu boli v niekoľkých etapách vyčistený park od suchých a starých drevín, osadený mobiliár, tiež bol osadený mostík vedúci na ostrov uprostred záhrady, pozdĺž cesty boli vysadené stromoradie hrabov.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Pro Tornaľa - Tornaljáért, o.z.

Obec: Tornaľa

Názov projektu: Oživenie Moeszovej záhrady

Výška grantu: 3000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.