História

Orešanský jedlý les

Charakteristika projektu:

Zámerom projektu Orešanský jedlý les bolo na odlesnenom, južnom a slnečnom úpätí Malých Karpát vysadiť a vybudovať prírodný rekreačný a náučný priestor pozostávajúci z tradičných lokálnych ovocných stromov a krov ako dula, čerešňa, moruša, jabloň či lieska. Lokalita má slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce ako príjemný cieľ krátkych prechádzok. Na jar ponúkne pocestnému jedlý les vôňu ovocných stromov na jeseň rôzne druhy ovocia. Stromy na suchom svahu nad obcou zlepšia klímu a zadržia v lokalite vodu.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Obec Dolné Orešany

Obec: Obec Dolné Orešany

Názov projektu: Orešanský jedlý les

Výška grantu: 3700 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.