História

Oddychová zóna – Vyhliadka nad Železníkom

Charakteristika projektu:

Vyhliadková plošina s upraveným okolím nad starou banskou štôlňou Ladislav je atraktívnou zastávkou na turistickom chodníku na vrch Železník.
(Realizácia projektu sa pre náročné technické riešenie a komplikácie pri výstavbe ukončí
v júni 2022)

Číslo projektu:

Žiadateľ: Skryté Poklady Slovenska

Obec: Veľké Zálužie

Názov projektu: Oddychová zóna - Vyhliadka nad Železníkom

Výška grantu: 3800 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.