História

Morušová alej ako súčasť náučného cyklochodníka

Charakteristika projektu:

Výsadbou aleje sa podarilo v krátkom čase ovplyvniť ráz krajiny a poukázať na možnosti regenerácie prírodného miesta dlhodobo využívaného na poľnohospodárske účely. Hlavným zámerom bolo vybudovanie náučného cyklochodníka naprieč vytvorenou morušovou alejou. Výsadba nadväzuje na morušové stromoradia, ktoré sú pre lokalitu typické.

Číslo projektu:

Žiadateľ: OZ Prakoreň v spolupráci s Obcou Hlboké

Obec: Hlboké

Názov projektu: Morušová alej ako súčasť náučného cyklochodníka

Výška grantu: 3000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.