História

Komunitná záhrada MAMAHRABE

Charakteristika projektu:

Plocha bola roky zanedbaná a nevyužívaná. Vďaka podpore sa stala záhrada miestom s množstvom stromov s prirodzeným tieňom. Súčasťou sú vyvýšené záhony na produkčnú zeleninu a bylinky. Záhrada je umiestnená v blízkosti coworkingového priestoru a tak je dostupná pre širší okruh návštevníkov. Priestor je zázemím pre realizáciu workhopov, seminárov, podujatia pre rodiny a prostredie v ktorom sa môžu predovšetkým deti oboznamovať so základnými princípmi pestovania a permakultúry.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Občianske združenie Snílky

Obec: Belá - Dulice

Názov projektu: Komunitná záhrada MAMAHRABE

Výška grantu: 2000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.