História

DAR ZEMI – DAR DEŤOM

Charakteristika projektu:

Na košickom sídlisku vedľa Centra DORKA, v ktorom žijú deti z Centra pre deti a rodiny a klienti Útulku pre rodiny, vznikla záhrada plná ovocných stromov a kríkov. Vďaka projektu prišlo do záhrady viac života, vôní, farieb a práce pre obyvateľov a pracovníkov centra.

Číslo projektu:

Žiadateľ: DORKA, n.o.

Obec: Košice

Názov projektu: DAR ZEMI - DAR DEŤOM

Výška grantu: 750 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.