História

Baťovianska záhrada

Charakteristika projektu:

Baťovianska záhrada, ktorá sa rozprestiera na ploche 2500 m2 je vďaka grantovej podpore udržateľnou Zelenou oázou pre rôznorodé spoločenstvá rastlinstva, ale aj rôzne spoločenstvá obyvateľov – škôlky, školy, seniorov, rodiny, hendikepovaných.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Občianske združenie Skrášľovací spolok Partizánske

Obec: Partizánske

Názov projektu: Baťovianska záhrada

Výška grantu: 4500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.