História

Zrevitalizovanie lesnej lokality

Charakteristika projektu:

Obnova a zveľadenie miestneho oddychového miesta, oprava pôvodnej kamennej studne ako pozostatku po bývalej vypálenej usadlosti.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Obec Ondavské Matiašovce

Obec: Ondavské Matiašovce

Názov projektu: Zrevitalizovanie lesnej lokality

Výška grantu: 2800 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.