História

Znievska záhrada

Charakteristika projektu:

Výsadba ovocných drevín v zadnej časti starého školského areálu, založenie ovocného sadu – miesta na oddych aj prácu.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom

Obec: Kláštor pod Znievom

Názov projektu: Znievska záhrada

Výška grantu: 2200 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.