História

Zelená alej

Charakteristika projektu:

Výsadba tradičnej ovocnej a orechovej aleje pozdĺž poľnej cesty medzi obcou a Benediktínskym kláštorom.

Číslo projektu:

Žiadateľ: OZ-SZZ- Základná organizácia

Obec: Horné Orešany

Názov projektu: Zelená alej

Výška grantu: 2500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.