História

Zeleň do centra – život do mesta

Charakteristika projektu:

Výsadba okrasnej zelene v blízkosti frekventovanej cesty a základnej umeleckej školy.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Mesto Štúrovo

Obec: Štúrovo

Názov projektu: Zeleň do centra- život do mesta

Výška grantu: 3000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.