História

Zdravie z vlastnej záhrady

Charakteristika projektu:

Vytvorenie zelenej, voňavej a liečivej záhrady v areáli základnej školy pre potreby žiakov, rodičov a návštevníkov školy.

Číslo projektu:

Žiadateľ: ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

Obec: Trstená

Názov projektu: Zdravie z vlastnej záhrady

Výška grantu: 1150 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.