História

Záhrada plná chutí

Charakteristika projektu:

Založenie zeleninovej záhrady a výsadba ovocného sadu v starom školskom areáli pre potreby miestnej základnej školy.

Číslo projektu:

Žiadateľ: ZŠ s MŠ, M. Nešpora, Bystričany

Obec: Bystričany

Názov projektu: Záhrada plná chutí

Výška grantu: 1000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.