História

Vráťme život do vinohradov

Charakteristika projektu:

Vytvorenie komunitného centra a servisného cyklopointu uprostred vinohradov na cyklotrase Nitra – Vráble.

Číslo projektu:

Žiadateľ: ĎARMOTY - Občianske združenie

Obec: Golianovo

Názov projektu: Vráťme život do vinohradov

Výška grantu: 4000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.