História

Tieň pre každého

Charakteristika projektu:

Revitalizácia obecného parku pri autobusovej zastávke, výsadba ovocných drevín, vytvorenie vodopriepustného chodníka v oddychovej zóne k aragonitovej jaskyni.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Obec Ochtiná

Obec: Ochtiná

Názov projektu: Tieň pre každého

Výška grantu: 4000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.