História

Terénne informačné stredisko v sedle Burda

Charakteristika projektu:

Vybudovanie vyvýšenej terasy na pozorovanie, prípadne na oddych, na turisticky atraktívnom mieste.

Číslo projektu:

Žiadateľ: OZ Nová Burda

Obec: Tisovec

Názov projektu: Terénne informačné stredisko v sedle Burda

Výška grantu: 3500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.