História

Sídlisková oáza

Charakteristika projektu:

Výsadba stromov, kríkov – jedlého lesa a založenie prírode blízkej lúke, výstavba vyvýšených záhonov na zanedbanej sídliskovej ploche.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Brána do Narnie

Obec: Bratislava

Názov projektu: Sídlisková oáza

Výška grantu: 3500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.