História

Revitalizácia zelene na turistickej lodenici

Charakteristika projektu:

Výsadba stromov a skrášlenie areálu lodenice na brehu mŕtveho ramena Váhu v Komárne.

Číslo projektu:

Žiadateľ: Klub turistov Kormorán Komárno

Obec: Komárno

Názov projektu: Revitalizácia zelene na turistickej lodenici

Výška grantu: 1500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.